Wat is de Masterclass?

De Masterclass is een programma voor kinderen in groep 8 van het openbaar primair onderwijs, die voortijdig “klaar” zijn met het reguliere onderwijsprogramma en extra uitdaging willen. Deze kinderen komen één dagdeel per week samen en werken gezamenlijk aan verschillende projecten.

Het programma richt zich zowel op de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt verschillende methoden en gastdocenten. De meeste projecten zijn ontwikkeld door de gespecialiseerde leerkrachten van de Masterclass. Het Bataafs Lyceum verzorgt ook een spannend project.

Voor wie is de Masterclass?

De projecten uit de Masterclass zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een cognitieve ontwikkelingsvoorsprong. We toetsen dat eenvoudig: een kind moet VWO niveau hebben (A voor begrijpend lezen en rekenen). De kinderen die meedraaien in de Masterclass moeten tevens een ochtend per week lestijd op hun eigen school kunnen missen. Verder moet het kind gemotiveerd zijn om onbekend terrein te verkennen, en het leuk vinden om dit samen te doen met andere kinderen die misschien wel heel andere dingen leuk vinden.


Maakt het uit op welke school mijn kind zit?

Ja, alleen de kinderen die op één van de Primato scholen zitten kunnen deelnemen aan de Masterclass.Mijn kind heeft de Masterclass gevolgd en wat is er dan daarna?

In het schooljaar 2009-2010 is het Bataafs Lyceum gestart met een vervolg op de Masterclass als onderdeel van hun VWO-opleiding.

Wilt u meer weten over het vervolg van de Masterclass?     Klik dan hier


Voor meer informatie: zie de Masterflyer.pdf