Wat is de Masterclass?

De Masterclass is een programma ontwikkeld door Scholengroep Primato voor kinderen in groep 8 van het primair onderwijs, die voortijdig “klaar” zijn met het reguliere onderwijsprogramma en extra uitdaging willen. Deze kinderen komen één dagdeel per week samen en werken gezamenlijk aan verschillende projecten.

Het programma richt zich zowel op de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden, projecten en gastdocenten. De meeste projecten zijn ontwikkeld door de gespecialiseerde leerkrachten van de Masterclass. Het Bataafs Lyceum verzorgt ook een spannend project.

Voor wie is de Masterclass?

De projecten uit de Masterclass zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een cognitieve ontwikkelingsvoorsprong. We toetsen dat eenvoudig: een kind moet een VWO niveau hebben en een ochtend per week lestijd op hun eigen school kunnen missen. Verder moet het kind gemotiveerd zijn om onbekend terrein te verkennen, te werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en het leuk vinden om dit samen te doen met andere kinderen van verschillende scholen zittende in groep 8. Voor meer informatie over aanmelding en voorwaarden verwijzen we graag naar de Masterflyer.pdf.


Maakt het uit op welke school mijn kind zit?   

Sinds het schooljaar 2017-2018 staat de Masterclass open voor alle scholen die zijn aangeschoten bij Plein Midden Twente. Scholen buiten Scholengroep Primato moeten rekening houden met een vergoeding in de kosten per leerling. Neem contact op met de Masterclass leerkrachten voor meer informatie.Voor meer informatie: zie de Masterflyer.pdf